Aktualności

31 stycznia br. ogłoszono wyniki XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie
z okazji Roku Stanisława Moniuszki. Uczniowie klas 4, 5 i 6 z naszej szkoły zajęli w nim bardzo wysokie lokaty.

Podczas 67. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o  ustanowieniu 2019 r. Rokiem m.in. Stanisława Moniuszki dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy urodzin tego niezwykłego człowieka: kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej, a także kochającego męża i ojca dziesięciorga dzieci. Posłowie podkreślili, że Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty. „Utwory kompozytora do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”.

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz doradcy metodyczni zaprosili uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim literackim konkursie tematycznym.

Stanisław Świątek, uczeń klasy 5b zdobył wyróżnienie (IV miejsce) w XV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla upamiętnienia tradycji polskiego skautingu w związku z Rokiem Harcerstwa.

Staś przygotowywał się do konkursu etapami, brał udział w spotkaniach, doskonalił umiejętności na warsztatach retorycznych organizowanych przez organizatorów konkursu. Swoje przemówienie wygłosił przed komisją Konkursu Krasomówczego w dniu 7 grudnia 2018 r. w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej (Muzeum Niepodległości). Wskazując
na najważniejsze dla polskiego skautingu wartości, odwołał się do słów z piosenki pt. „Harcerskie ideały”:

Uczniowie klas 5, 6 szkół podstawowych (1. grupa) oraz klas 7, 8 szkół podstawowych i III gimnazjum (2. grupa) przystąpili do XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”, organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Na razie odbył się szkolny etap konkursu, w którym wzięło udział 17 uczestników z klas 5 – 6 (w dniu 10 stycznia 2019 r.) oraz 25 uczestników z klas 7-8 i III gimnazjum (w dniu 11 stycznia 2019 r.). Uczniowie w obu grupach pisali dyktando i rozwiązywali test językowy.

Dzienniczek ucznia

ŁazyTV

Świetlica

Chmura

Template by JoomlaShine