Plan lekcji
E1 matematyczna E2 matematyczna E8 matematyczna E4 geograficzna/przyrodnicza/matematyczna E12 biologiczna/przyrodnicza E14 polonistyczna E15 polonistyczna E21 polonistyczna
D17 polonistyczna E17 historyczna/edukacji obywatelskiej E24 fizyczna/chemiczna D26 artystyczna/techniczna D25 komputerowa F19 katechetyczna B4 muzyczna FH1 hala sportowa 1
FH2 hala sportowa 2 FH3 hala sportowa 3 FH4 sala lustrzana D12 językowa D16 językowa C10 językowa E25 językowa E26 językowa
F20 ogólna B15 językowa B1 edukacja wczesnoszkolna B2 edukacja wczesnoszkolna B3 edukacja wczesnoszkolna B16 edukacja wczesnoszkolna B17 edukacja wczesnoszkolna B18 edukacja wczesnoszkolna
B19 edukacja wczesnoszkolna B29 terapia pedagogiczna F18 logopeda 2 B0 świetlica kl. 2-3 F32 świetlica kl. 4-8 D24 pedagog terapeuta C7 biblioteka D10 harcówka
F27 terapia pedagogiczna D2 logopeda K11 edukacja wczesnoszkolna K12 edukacja wczesnoszkolna K13 edukacja wczesnoszkolna K24 sala gimnastyczna K25 stołówka K104 wychowanie przedszkolne
K105 wychowanie przedszkolne K106 edukacja wczesnoszkolna K107 zerówki K15 logopeda, zdw K101 terapia pedagogiczna, psycholog, pedagog D1 pielęgniarka STO stołówka D0 pedagog
D0a psycholog D0b pedagog D8 pedagog D8a pedagog C1 psycholog C1a psycholog F14 harcówka Dom
E9 gabinet wicedyrektora E22 gabinet wicedyrektora